اطلاعات اضافی

glaze

مات

plan

دیجیتال

use location

بیرونی, حمام, سرویس بهداشتی, هال و پذیرایی

type

کف