ثمین روشن

سنجش

اطلاعات اضافی

رنگ

طوسی

glaze

مات ابریشمی

plan

دیجیتال

use location

آَشپزخانه, اداری, تجاری, هال و پذیرایی

type

کف