ثمین روشن

ثمین تیره

دکور ثمین

سنجش

اطلاعات اضافی

رنگ

روشن, طوسی

glaze

مات

plan

کالیبره

prominence

ساده

use location

اداری, بیرونی, تجاری, سرویس بهداشتی

type

سرامیک