توضیحات محصول

تیانا آبی تیره

تیانا قهوه ای تیره

تیانا کرم تیره

تیانا طوسی تیره

اطلاعات اضافی

glaze

مات ابریشمی

plan

دیجیتال, کالیبره

prominence

فلت

use location

آَشپزخانه, اداری, بیرونی, سرویس بهداشتی