تروا تیره

تروا تیره

سنجش

اطلاعات اضافی

رنگ

تیره

glaze

مات ابریشمی

plan

کالیبره

prominence

ساده

use location

بیرونی

type

سرامیک