تراویتا تیره

تراویتا تیره

سنجش

اطلاعات اضافی

رنگ

روشن, قهوه ای

glaze

مات ابریشمی

plan

کالیبره

prominence

رستیک

use location

بیرونی

type

سرامیک