اطلاعات اضافی

رنگ

تیره, طوسی

glaze

مات ابریشمی

plan

دیجیتال, کالیبره

prominence

فلت

use location

آَشپزخانه, اداری, بیرونی, تجاری