پیام مدیر

به نام خداوند قادر متعال که هر چه داریم از لطف بیکران اوست خداوندی که انسان را از خاک آفرید آب را با خاک آشنا کرد و در نهایت این خاک مایه آرامش اوست. آب خاک و آتش این سه عنصری که در کنار خلاقیت و نوآوری بشر توانست نقشی را از دل خاک برویاند و امروزه به صنعتی بزرگ به نام کاشی و سرامیک تبدیل شده است.

نگاهی گذرا به تاریخ صنعت کاشی و سرامیک میبد نشان از این دارد که شرکت کاشی نگین یکی از آغاز گران این صنعت در میبد می باشد و در پی آن هستیم که در سال اقتصاد مقاومتی با استفاده از تجارب مدیریتی مدیران خود و با اتکا به پرسنل فهیم و پر تلاش و با احترام به اصل انسان محوری در رابطه با کلیه پرسنل ، تولیدی با کیفیت بهتر از گذشته داشته باشیم.

بنده نیز به عنوان عضو کوچکی از این مجموعه در راستای رسیدن به اهداف شرکت از قبیل بالا بردن کیفیت محصول تأمین امنیتی و رضایت نیروی انسانی و احترام به محیط زیست است از هیچ گونه تلاش و کوشش دریغ نخواهم نمود به امید داشتن روزی بهتر از دیروز.

طراحی و پیاده سازی : آژانس خلاقیت سایتینجا آژانس خلاقیت سایتینجا میبد